əkib-becərmə

əkib-becərmə
«Əkib-becərmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • əkib-becərmək — f. Əkib və qulluq edib böyütmək, becərmək, yetişdirmək. . . Ağacların çoxunu <Piri kişi> özü öz əli ilə əkib becərmişdi. S. S. A.. Siz indi gərək elə həvəslə çalışıb, torpağı elə əkibbecərəsiniz ki, qışda heç nədən korluq çəkməyək. İ. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tərəvəzçilik — is. Kənd təsərrüfatının tərəvəz əkib becərməklə məşğul olan sahəsi. Tərəvəzçilik sovxozu. Tərəvəzçilik gəlirli sahədir. // Tərəvəz əkib becərmə, tərəvəzçiliklə məşğul olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pambıqçılıq — is. Kənd təsərrüfatının pambıq əkib becərməklə məşğul olan sahəsi; pambıq əkib yetişdirmə işi. Pambıqçılığı inkişaf etdirmək. – 20 ci illərin sonu, 30 cu illərin əvvəllərində Azərbaycan torpaqları pambıqçılığın meydanına çevriləndə Xəlilgilin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəltikçilik — is. Kənd təsərrüfatının çəltik əkib becərməklə məşğul olan sahəsi; çəltik becərmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çayçı — is. 1. Çay əkib becərməklə məşğul olan adam; çaybecərən. Çayçıların yarışı. // Çay mütəxəssisi. 2. Çayxanada xidmət edən adam. İri mis samovarın qabağında duran çayçı stəkannəlbəkini cingilti ilə yuyurdu. Q. İlkin. // Keçmişdə: çay qoyub satan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çayçılıq — is. 1. Çay bitkisi əkib becərməklə məşğul olan kənd təsərrüfatı sahəsi. Çayçılığın inkişafı seyrəkliyin ləğv edilməsindən, istehsal fondlarından, aqrotexniki tədbirlərdən . . asılıdır. 2. Çayxanada müştərilərə çay satmaqla məşğul olma. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çiçəkləndirmək — f. 1. Bir yerdə çiçək əkib becərmək. Bağçanı çiçəkləndirmək. // Bir yeri çiçəklərlə bəzəmək. 2. məc. İnkişaf etdirmək, tərəqqi etdirmək. Mədəniyyəti çiçəkləndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çuğundurçuluq — is. Kənd təsərrüfatının çuğundur əkib becərməklə məşğul olan sahəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəltikçi — is. Çəltik əkib becərməklə məşğul olan adam; çəltikçilik mütəxəssisi. Çəltikçi aqronom …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • giləmeyvəçilik — is. Meyvəçiliyin, giləmeyvə bitkilərini əkib becərməklə məşğul olan sahəsi. Giləmeyvəçilik təsərrüfatı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”